Over de vereniging

Porseleinschilderen is een kunstzinnige activiteit, die je al snel kunt beoefenen, alleen of in groepsverband. Je hebt er weinig voor nodig en het biedt onbeperkte mogelijkheden voor de eigen creativiteit. Het Porselein Schilder Genootschap (PSG) is sinds 1988 een actieve landelijke vereniging met als doel het schilderen op porselein te stimuleren en te ondersteunen.

Als kunstvorm is porseleinschilderen verwant met oude schildertechnieken, zoals toegepast in de porseleinfabrieken van Meissen, Sèvres en Wedgewood. Daar werden serviezen, schalen en
siervoorwerpen individueel en met de hand zeer rijkelijk en in groot detail beschilderd. Ook het oer-Hollandse tegeltjes schilderen en het Delfts Blauw hebben veel raakvlakken en gebruiken deels dezelfde technieken.Meestal beschilderen wij witte, geglazuurde gebruiks- of siervoorwerpen van porselein, die we geglazuurd en wel gekocht hebben. Het patroon ontwerpen we zelf of ontlenen we aan de natuur,
aan andere kunstvormen of inspirerende voorbeelden. Na het handmatig aanbrengen van dat patroon wordt het te decoreren voorwerp met verf en penseel beschilderd, in één of meer lagen.

Elke laag wordt apart in het glazuur ingebrand op hoge temperatuur (tussen ca. 750 °C en 850 °C), daarvoor gebruiken we een keramiekoven. Het eindresultaat is altijd een persoonlijk en uniek gebruiks- of siervoorwerp, rijkelijk of bijzonder gedecoreerd. De soms ingetogen en summiere beschildering en het dan weer gedetailleerde en/of kleurrijke schilderwerk, lijkt ons door het licht glanzende glazuur heen, altijd weer vriendelijk toe te lachen.


Lid worden

Om lid te worden van het Porselein Schilder Genootschap meld je dan aan bij de ledenadministratie. Zodra de inschrijving is ontvangen, ontvang je een rekening. Kijk voor de actuele lidmaatschapskosten bij contributie. Mocht je nog vragen hebben over het lidmaatschap dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je in het loop van het jaar lid dan zal de contributie naar rato worden berekend.

Woonachtig
Contributie

Nederland
€35,-
Gezinslid (NL)
€21,-
Europa
€41,-
Buiten Europa
€45,-

Als lid ontvang je zes keer per jaar ons tijdschrift 'PSG Medium' en heb je toegang tot alle activiteiten en ondersteunende diensten. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar (dus vóór 1 december) per e-mail aan de ledenadministratie te zijn doorgegeven. Je krijgt een bevestiging van de opzegging.


Tijdschrift

'PSG Medium' is het in kleur uitgevoerde verenigingstijdschrift op A4-formaat en verschijnt zes maal per jaar. Leden krijgen het tijdschrift automatisch toegestuurd. In dit blad kun je alles lezen over geplande activiteiten en bestuursmededelingen. Je vindt er lesbrieven, kleurenfoto's van werkstukken en tips en technieken voor het porseleinschilderen. Bovendien staan er advertenties in van docenten en leveranciers als ook verslagen van tentoonstellingen op het gebied van porseleinschilderen en verenigingsactiviteiten, en nog veel meer. In het fotoarchief is een album opgenomen met de voorbladen van vorige uitgaven van het 'PSG Medium'.


Historie

Het bestaan van de vereniging werd voor het eerst bekend gemaakt in het blad “Tekenen & Schilderen” in september/oktober 1988 onder de naam “Het Porselein Schilder Genootschap”. De introductie vond met de volgende tekst plaats:

Net zo boeiend als olieverfschilderen...
Net zo fijn als aquarelleren, maar anders...
Dát is porseleinschilderen!


En dit is nog steeds zo!

In oktober 1987 ging mevrouw A. Douma-Boomstra in dit zelfde blad al van start met rubrieken over porseleinschilderen. Zij zat in de redactie van het eerste uur.

Op 27 februari van het jaar 1988 werd “Het Porselein Schilder Genootschap” opgericht en 28 mei daaropvolgend werden in de algemene ledenvergadering het bestuur benoemd en de statuten goedgekeurd.
Op zaterdag 17 september had het bestuur zijn eerste informatiedag. Dit was in kasteel Sypesteyn te Loosdrecht. Hier werden onder andere verschillende demonstraties van deze schilderkunst gegeven en er werden rondleidingen door het kasteel verzorgd.
Het genootschap had in die tijd twee pagina’s tot hun beschikking in “Tekenen & Schilderen” zodat zes keer per jaar mededelingen, tips en nieuws in het blad verschenen. Ieder lid van het Porselein Schilder Genootschap (hierna: het PSG) kreeg het blad elke twee maanden thuis gestuurd.


Tevens konden de leden ‘scherfjes’ plaatsen. Dit is een soort advertentie waar leden allerlei zaken op het gebied van porselein in konden vragen of aanbieden. In die tijd werd ook gestart met de Service-telefoon. Hier konden leden terecht met alle vragen over porseleinschilderen en alles wat daarmee maar iets te maken had. In 1990 kreeg de vereniging zijn eigen blad: het “PSG Medium”. Dit blad bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds en komt iedere twee maanden uit, gevuld met vele tips, voorbeelden en andere informatie. Ook worden er nog steeds Doe-dagen en andere activiteiten door het Porselein Schilder Genootschap verzorgd.